Quantcast

La Policia va posar més de mig miler de multes el 2016 per no disposar dels distintius de la ITV

Les sancions derivades del fet de no dur el distintiu de la inspecció tècnica de vehicles són les més elevades, si es deixen a banda els excessos de velocitat, d'entre les que va imposar el Servei de Policia al llarg del 2016. D'aquesta manera, al llarg de l'any passat es van imposar un total de 14.807 multes per infraccions al Codi de la Circulació (la xifra més alta des del 2011), la gran majoria de les quals, 12.391, van ser per excés de velocitat i en segon lloc es van situar les 515 per no dur el distintiu de la ITV. 

En tercer lloc, hi ha les 431 multes que es van derivar del fet de circular sense tenir assegurança o no poder presentar-la. També cal destacar les 244 per no dur cordat el cinturó de seguretat. En aquest cas concret cal destacar que aquest tipus d'infracció és aquest 2016 la més baixa dels darrers anys. Així, el 2011 es van imposar 1.253 sancions; el 2012 es van elevar a 1.048. Ja el 2013 la xifra es va situar molt poc per sobre el mig miler, concretament van ser 505. El 2014 la Policia va posar 326 multes per aquest motiu i el 2015, 425.  
  
Un altre tipus d'infracció que cal destacar, ja que en els darrers anys han estat importants, sempre per sobre del centenar, són les que tenen a veure amb l'ús del telèfon al volant. Així, aquest any passat van sumar 117, una menys que l'any anterior. El volum és lleugerament superior a les 109 del 2014. El 2013 la xifra total havia estat de 176, la qual cosa suposava una davallada respecte dels dos anys anteriors, quan van estar per sobre de les 300: 332 el 2012 i 371 el 2011. 

I si tenim en compte les sancions que van a l'alça el 2016 respecte del 2015 cal destacar les 108 per avançaments incorrectes, la qual cosa suposa 38 més que el 2015. Un altre tipus de conductes que han suposat la imposició de més d'un centenar de multes han estat no respectar la senyalització horitzontal (133) o no poder exhibir el corresponent carnet de conduir (157).

Entre les infraccions que han suposat menys sancions hi ha irregularitats en la targeta de transport, amb dos, o no portar els miralls retrovisors exigits o dur-los en mal estat, amb cinc. 

Comentarios de Facebook