Compartir

L'Associació de Bancs Andorrans (ABA) ha fet públics aquest dimarts els
resultats corresponents al 2016. D'aquesta manera, cal destacar que el
benefici net ha estat de 156 milions d'euros, una xifra un 7% inferior a
la del 2015. La directora general de l'ABA, Esther Puigcercós, ha
destacat que aquests resultats s'han de llegir en un context de “tipus
d'interès baixos” i amb l'esforç que estan fent les entitats bancàries
per adaptar-se al nou marc normatiu, especialment a l'intercanvi
automàtic d'informació en matèria fiscal. De totes maneres, ha remarcat
que aquests resultats estan “alineats” amb les previsions que tenien i,
per tant, ha dit que es valoren positivament.

Altres dades posen en
relleu que hi ha hagut un augment de 300 milions d'euros en els recursos
gestionats i que les entitats han assolit un volum agregat de 45.514
milions, un 0,7% més respecte de 2015. A més a més, pel que fa als
crèdits, s'han constituït 2.880 milions en operacions d'actiu durant el
2016, la qual cosa representa un 0,38% més que l'exercici anterior.
Quant a la ràtio de solvència, se situa en el 25,10% i en aquest sentit
Puigcercós ha destacat els esforços de la banca per anar-se adaptant a
les noves exigències europees. “L'evolució dels volums de la banca
andorrana demostren la fortalesa i estabilitat del sector”, ha conclòs
la directora general de l'ABA.