Quantcast

La modificació del Codi Penal a debat

El grup parlamentari demòcrata té la intenció d'escoltar el posicionament de totes les parts implicades en la modificació del Codi de procediment penal que amplia la possibilitat d'intervenir les comunicacions en cas de delictes menors i no només majors, i està obert a modificar el text i a debatre per arribar a un consens en el treball en comissió. A més, està a favor de limitar aquesta mesura a uns determinats tipus de delictes en els quals quedi justificada, però avança que si no es pot arribar a fer aquesta acotació, no acceptarien la modificació.

Des del Govern, el ministre Xavier Espot ha insistit que no hi va haver “cap intenció malèvola al darrere” de la mesura, i ha reconegut que no es va fer cap control polític de la proposta que van fer-los arribar des de la Batllia, la Fiscalia i la Uifand. La mesura venia motivada perquè en moltes infraccions penals que “malgrat no tractar-se de delictes majors revestien d'una gravetat especial”, no es podien perseguir o no es podia trobar el culpable per la impossibilitat d'interceptar les comunicacions.

Espot ha indicat que la qüestió provoca un conflicte entre dos drets fonamentals: el dret a la intimitat i al secret de les comunicacions, i el dret a la seguretat, i que cal fer una ponderació per trobar un equilibri entre els dos drets. Així, quan es va rebre la proposta tècnica de modificació, el Govern va considerar que les persones expertes en la matèria ja havien fet aquesta ponderació i que no era necessari fer un doble filtre, una tasca que farà ara el Consell General com a legislador. En aquest sentit, Espot s'ha mostrat d'acord amb el fet que la modificació es matisi en el sentit que ha expressat el grup parlamentari demòcrata. 

Comentarios de Facebook