Compartir

BancSabadell d’Andorra va formular el passat 24 de març els comptes de l’exercici 2016 per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que es preveu que sigui convocada per al mes de juny pròxim. L’entitat ha tancat l’any amb un resultat de 8,513 milions, un 11,87% més que al 2015, i supera així el millor resultat assolit des que va començar a operar, que fins ara era el de l’exercici 2007, segons informa l'entitat en un comunicat. 

El banc considera que es va superant progressivament el context de crisi financera i econòmica en què ha desenvolupat la seva activitat aquests darrers anys i destaca que aquest resultat històric s’ha assolit en un entorn de tipus d'interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i desprès de continuar incrementant de manera significativa les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat. La ràtio de solvència, al tancament de l’exercici, és del 21,99%, un nivell que compatibilitza la fortalesa del balanç amb el finançament de l’economia productiva del país, segons l'entitat.

Així mateix, el 2016 ha estat un any excepcionalment bo pel que fa a l’eficiència, i s'ha assolit una ràtio del 37,19%, que reflecteix un excel·lent comportament dels ingressos i un rigorós control de la despesa. Pel que fa a la liquiditat, mesurada segons els estàndards europeus, a 31 de desembre 2016, la ràtio corresponent és del 124,92%, molt superior al nivell òptim del 100%. Aquestes dades evidencien la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. L’orientació de l'entitat a oferir un molt bon servei i un alt valor afegit es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial i de la vinculació dels clients.