Compartir

El projecte de llei de modificació del Codi Penal a tràmit parlamentari inclou una disposició per modificar el Codi de Procediment penal per ampliar a tots els delictes la possibilitat d'aplicar mesures d'investigació que afecten les xarxes de comunicació i a l'àmbit de la intimitat i la integritat, així com per estendre al Ministeri Fiscal la potestat d'obtenir informació sotmesa al secret professional.

Després de les discrepàncies que ha provocat la mesura, el ministre portaveu, Jordi Cinca, no ha volgut entrar a valorar-la, ja que considera que és el Consell General qui s'ha de pronunciar.

En tot cas, ha desvinculat la mesura de les peticions del Moneyval que van propiciar la modificació del Codi Penal, i ha explicat que va ser fruit del fet que, com és habitual, s'aprofita l'elaboració d'un projecte de llei per fer altres modificacions. En aquest cas la demanda la va impulsar la Fiscalia a través de la comissió tècnica per a la prevenció de blanqueig, ja que des de la Batllia consideren que "els facilita la feina i els permet ser més eficients". "És una raó purament tècnica, no política", ha assegurat Cinca.

En aquest sentit, ha afegit que tot i que grups parlamentaris modifiquin aquesta disposició, això no distorsionarà la vocació de la modificació del Codi Penal. Així, ha demanat que no s'alterin els canvis encaminats a complir amb les recomanacions del Moneyval i el GAFI, i que "en cap cas la discrepància no endarrereixi la tramitació del projecte de llei".