jueves, 24 septiembre 2020 20:56

Els vols instrumentals a l'aeroport Andorra-la Seu podrien ser una realitat l'any vinent

El ministre Jordi Torres ha explicat que la instrumentalització via GPS no és habitual a Espanya, i per aquest motiu s'han hagut de fer proves a l'aeroport Andorra-la Seu com les d'aquest dimecres i d'encomanar diversos estudis aeronàutics a empreses de renom espanyoles "perquè AENA autoritzi aquest tipus d'aterratges".  

Tal com ja va explicar Aeroports de Catalunya, un cop fetes les proves se solicitarà la validació i autorització per part de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Un cop s’aprovin aquests tipus de vols instrumentals caldrà que Enaire (Navegació Aèria) validi el projecte que posteriorment l’haurà de validar la Direcció General d’Aviació Civil i el Ministeri de Defensa. Per tot plegat, Torres ha alertat que els processos "són llargs i complicats", de manera que preveu que l'aeroport ja pugui rebre vols amb aproximacions instrumentals de cara l'any vinent, però podria faltar l'autorització de l'Estat espanyol. 

Les proves s'han fet amb un avió ATR 72-500 amb capacitat per a 70 persones, que és el tipus de nau que podrà operar a les instal·lacions de Montferrer. Els informes teòrics fets fins a la data demostren la viabilitat dels vols instrumentals a l'aeroport, però calien proves reals per finalitzar els informes.