Compartir

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha incrementat de cara a aquest 2017 els estudis sobre la caracterització dels residus, és a dir, els que determinen quins són els materials que componen les deixalles que arriben al Centre de Tractament de Residus.

D'aquesta manera, es farà una anàlisi mensual amb la voluntat de disposar de més dades i més concretes per adaptar “les polítiques de gestió de residus”, tal com ha manifestat la cap de l'Àrea de Gestió i Control Ambiental i Seguretat Industrial, Sílvia Ferrer, durant la visita que ha fet juntament amb els mitjans de comunicació a la planta de tractament de residus.

Els darrers estudis validats, corresponents al 2015, mostren que un 52% del que es llença a les escombraries es podria reciclar ja que es tracta de paper i/o cartró, envasos, tèxtil o vidre, és a dir, productes que es recullen de manera selectiva.