Compartir

'L'escenari sociolingüístic de la població escolar d'Andorra' es una publicació del Servei de Política Lingüística que ofereix una explicació sociolingüística força completa sobre l'evolució del coneixement i l'ús de les llengües per part de la població escolar, concretament en el nivell educatiu de segona ensenyança. Segons informa el Govern en un comunicat, es tracta d'una recerca de caràcter quantitatiu que analitza, des d'una perspectiva sociològica i amb una mirada transversal, la complexa realitat lingüística en què viuen els joves a Andorra, tant dins com fora de l'àmbit escolar.

Aquesta nova publicació amplia la col·lecció de les publicacions dels treballs de recerca lingüística que impulsa el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports en el marc de la convocatòria biennal dels ajuts Lídia Armengol Vila. L'obra, que es distribuirà durant el mes d'abril, es podrà consultar a les biblioteques i als centres educatius i el Servei de Política Lingüística en donarà exemplars de manera gratuïta a les persones que hi estiguin interessades.

'L'escenari sociolingüístic de la població escolar d'Andorra' és un treball de recerca elaborat per la sociòloga Estel Margarit i Viñals, que va rebre l'ajut Lídia Armengol Vila de l'any 2010, estableix comparacions amb els resultats del treball 'Coneixements i usos lingüístics de la població escolar d'Andorra', encarregat pel Centre de la Cultura Catalana mitjançant una dotació de la Unesco i publicat el 2002 pel Servei de Política Lingüística, i complementa quantitativament els obtinguts per ella mateixa, juntament amb Alexandra Monné, en 'Joves i llengües d'Andorra' (2010), estudi plantejat amb el mètode qualitatiu dels grups de discussió.