Quantcast

CM.- El servei d'atenció domiciliària costarà 9 euros per hora a tot el territori i el traspàs dels comuns al Govern ja està en marxa

L’assumpció per part del Govern dels serveis d’atenció domiciliària dels comuns i del SAAS ja s’ha començat a materialitzar i aquest dimecres el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha presentat públicament el pla d’implementació del nou servei d’atenció domiciliària, que serà públic i nacional. Entre els canvis que s’han de dur a terme, tal com ha concretat Espot, hi ha el fet que aquest servei tindrà un preu unificat a tot el territori, de nou euros per hora per a tots els usuaris, tot i que quedaran totalment o parcialment exonerades d’aquest pagament les persones amb més dificultats econòmiques.

D’aquesta manera, el ministre ha posat en relleu que el cost real del servei és de 13 euros per hora, amb la qual cosa ja se subvenciona amb quatre euros, i que malgrat això aquells que no puguin fer front al pagament dels nou euros, poden ser exonerats del pagament de manera total o parcial, en cas que no superin el llindar econòmic de cohesió social (LECS) personal o en el cas que els ingressos de la unitat familiars no superi el LECS augmentat en un 70%. 

Espot ha destacat que segons les dades recollides, la població potencialment beneficiària del SAD és de 10.700 persones de més de 65 anys, i de 5.024 si es tenen en compte les que tenen més de 75. La cobertura mitjana actual d’aquest servei és de l’1,9% amb una intensitat d’1,06 hores per dia i usuari i la voluntat de l’Executiu és incrementar aquests dos aspectes, fins arribar a un 3,5% de la població i incrementar l’horari d’atenció, per fer-lo extensiu als caps de setmana i també a la nit. 

El titular d'Afers Socials ha destacat que actualment hi ha 33 persones dels comuns i del SAAS que presten aquest servei i que poc a poc passaran a formar part de la plantilla d’Afers Socials, mantenint els salaris i els complements si bé les seves condicions horàries poden patir modificacions. Espot espera que “a finals de l’estiu” aquestes persones ja estiguin plenament integrades al ministeri un cop se signin els acords per al traspàs amb tots els comuns. Aquest personal es farà càrrec de l’atenció d’aquelles persones amb una dependència més baixa o moderada durant l’horari diürn i entre setmana i una o més d’una empreses es faran càrrec d’un SAD que s’externalitzarà per fer front als casos de més alta intensitat i els que requereixen un horari més continu, és a dir, incloent les nits i els caps de setmana. El ministeri espera també que abans de finals d’any aquesta externalització estigui ja licitada i adjudicada. 

El titular d’Afers Socials ha remarcat que els objectius del pla d’implementació del SAD són incrementar la cobertura del servei per donar resposta a les necessitats i endarrerir l’accés de la gent gran als centres residencials, incrementar la intensitat del servei i modular-lo en funció del grau de dependència dels beneficiaris, fomentar l’equitat tant en l’accés com en la prestació del servei i incrementar l’horari d’atenció i fer-lo homogeni per a tot el territori. Actualment s’atén a 204 persones a través d’aquests serveis d’atenció a domicili amb un cost d’uns 800.000 euros i s’han previst diferents escenaris en base a l’increment de la cobertura i de la intensitat d’atenció. Així, preveient el 3,5% de cobertura que és l’objectiu que es vol assolir s’arribaria a 377 usuaris i això suposaria, evidentment, un increment dels costos.  

A partir d’ara els usuaris han de sol·licitar aquest servei al ministeri i en 15 dies hàbils podran rebre la resolució però també s’estableix un circuit urgent que en 24 hores podran tenir una resposta amb una aplicació provisional fins a la resolució final. Entre les accions previstes, a més a més, l’Executiu es marca elaborar una campanya d’informació i difusió dels serveis i programes d’atenció domiciliària, es nomenarà un coordinador del projecte, es potenciarà el servei de respir com a suport a les famílies, es desenvoluparan els centres de dia i els habitatges tutelats com a recurs intermig i també es farà una enquesta entre els majors de 65 anys per detectar situacions de risc o vulnerabilitat.

Comentarios de Facebook