Compartir

La Taula Transversal de Treball sobre el Llibre Blanc de la Igualtat ha presentat aquest divendres els resultats de la feina que s'ha fet amb una vintena d'entitats i que ha servit per detectar les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces en l'àmbit de la igualtat al país. Aquest treball és un primer pas a partir del qual ara s'han de recollir les diferents recomanacions que es puguin plasmar en el Llibre Blanc de la Igualtat. Així, entre les qüestions que les entitats creuen que calen millorar hi ha la creació d'un observatori de la igualtat, ja que s'ha constatat que hi ha una gran mancança de dades, i també assenyalen que cal potenciar la formació (de gestió, estratègica, als voluntaris…) la sensibilització i la comunicació, tal com ha comentat l'assessora externa per a aquest llibre, Mònica Geronès.

Altres de les qüestions que s'han posat en relleu, segons Geronès, és la necessitat de tirar endavant la llei de la igualtat i també que hi hagi una major col·laboració entre les associacions, a través d'una plataforma, i també de les entitats amb l'Administració, amb les empreses o amb la societat en general per tal d'eradicar les desigualtats. També s'ha posat en relleu la necessitat que hi hagi inversió al darrere i una avaluació dels programes i de l'impacte de la feina que diuen a terme les entitats.

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que amb la feina que s'ha clos aquest divendres es dona “un pas molt important”, ja que aquest treball ha de suposar la base per a l'elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat que al “juny culminarà” recollint un seguit de recomanacions i un diagnòstic de quina és la situació. Espot ha destacat que ara caldrà analitzar aquestes recomanacions de les entitats per veure com s'inclouen al document final però ha reconegut que la manca de dades que han palesat és “evident” i aquesta serà “segurament” una de les que s'incorporaran al llibre ja que ha remarcat que les xifres “són importants” perquè “permeten tirar endavant polítiques més ajustades a la realitat”. Un cop aquest document es presenti “a finals de juny”, segons Espot, començarà l'elaboració de la llei amb la voluntat que “a principis del 2018 es pugui tenir un text força embastat” i la llei es pugui aprovar aquesta legislatura. Aquesta llei, segons el titular d'Afers Socials, haurà de servir per “eradicar conductes discriminatòries” que pugui patir qualsevol persona. En aquest sentit, ha destacat que tot i que cada vegada hi ha una “major acceptació a la diferència, encara queda molt camí a recórrer”.

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Legislativa d'Afers Socials, Sílvia Bonet, ha destacat que es tanca “una part important” del treball per a l'elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat i que l'experiència ha estat “molt fructífera” mentre que el gerent de la Creu Roja, Sergi Penedès, ha valorat, en nom de les entitats, que ara “s'inicia un camí per seguir treballant per fer efectiva la igualtat”. Mentre que el síndic general, Vicenç Mateu, ha recordat que la igualtat és un dels principis que reconeix la Constitució i que els poders públics tenen la responsabilitat de fer-la efectiva.

Un cop conclosa aquesta fase, ara es farà també una enquesta entre els ciutadans, tal com ha manifestat la cap de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, que també ha afegit que la portada d'aquest Llibre Blanc de la Igualtat serà el resultat d'un concurs de disseny entre estudiants del país