Compartir

El Servei d'Inspecció de Treball ha incoat un total de 177 expedients sancionadors el 2016, set més que l'any anterior, que han comportat unes sancions per un import global de 538.197 euros, una xifra que, en canvi, és inferior a la del 2015 (628.877 euros).
  
Aquest volum d'expedients és el més elevat des del 2011, segons les dades facilitades des de l'Executiu. Així, el 2011 es van obrir 128 expedients; el 2012, 158; el 2013, 142 i el 2014, tres més, 145, mentre que el 2015 la xifra va ser de 170, assolint-se, però, el màxim en l'import de les sancions.   I , en la mateixa línia, si el volum d'expedients del 2016 és el més elevat dels darrers anys, també cal destacar que les actuacions dutes a terme pel Servei d'Inspecció de Treball han estat les més elevades des del 2011. Així, hi va haver 997 actuacions, és a dir, intervencions amb aixecament d'acta. Aquestes actuacions han derivat de 122 denúncies rebudes, 40 actuacions d'ofici, 56 accidents de treball i 779 actuacions posteriors, efectuades en fase prèvia a la decisió d'arxivament de les actuacions o incoació d'expedients sancionadors. 

Dels expedients sancionadors, 99 han estat per incompliments relatius a les condicions generals de treball i altres 78 per incompliments relatius a la seguretat i la salut en el treball. El primer concepte ha suposat sancions per un import de 271.691 euros i el segon, 266.506 euros. Les sancions més freqüents han estat per retard o impagament de la liquidació (51 sancions), 44 per incompliment a l'article 19 de la Llei de seguretat i la salut en el treball, el de la vigilància de la salut; 39 per incompliments en la formació en seguretat i salut en el treball i 25 per no confeccionar i haver-hi irregularitats en el compte d'hores. La manca de puntualitat en el pagament del salari (24 sancions), no haver fet l'avaluació inicial de riscos (22), no disposar de cap modalitat de servei de prevenció (20) o irregularitats en les cotitzacions de la CASS (18) són altres de les infraccions detectades pel Servei d'Inspecció de Treball.