Compartir

El Servei de Política Lingüística (SPL) va obrir l'any passat 16 expedients a establiments que incomplien la legislació d'ús del català, una xifra que representa 13 més que els oberts al 2015. Dels 16 expedients, la meitat ja s'han resolt perquè les empreses concernides han rectificat les seves infraccions. Cal destacar el fet que el 2016, l'SPL va incrementar les inspeccions d'ofici perquè es van dur a terme aprofitant les sortides de la Unitat de Dinamització que generaven les queixes dels usuaris, segons han informat des de l'Executiu.

En total, l'any passat es van realitzar un total de 25 d'actuacions. Els articles de la llei que generen més infraccions són el 3, que fa referència als drets lingüístics generals; el 8, sobre llengua de les institucions públiques; el 15, que fa referència a noms comercials i denominacions socials, rètols d'establiment i publicitat; el 17, sobre establiments turístics i de restauració; el 20 (personal que presta atenció al públic), i el 22, en relació a contractes i altres documents.

De la feina executada l'any passat per aquest servei destaca, segons consta en la memòria d'activitats, la correcció de 7.778 pàgines. Així mateix, l'SPL va donar continuïtat als seus projectes ja consolidats i en va incorporar de nous. En aquest sentit, es van editar noves publicacions, ja sigui en format paper com 'Coneixements i usos lingüístics de la població d'Andorra' que presenta de forma ampliada i gràfica el treball d'anàlisi que va dur a terme el CRES i dona continuïtat a les publicacions anteriors que havia fet el Servei de Política Lingüística de l'enquesta; així com en format digital, com la 'Terminologia de les migracions', amb més de cent termes referits als moviments migratoris, en el marc del conveni de col·laboració amb el Centre de Terminologia de Catalunya.

Durant el 2016, l'SPL va continuar la seva política d'incentivació de l'ús del català en diferents àmbits de la societat i amb accions destinades tant als joves i estudiants, com als adults i als sectors professionals, ja sigui mitjançant projeccions de cinema, el projecte Voluntaris x la llengua, el concurs de curtmetratges RECcrea, el concurs internacional de monòlegs en català o l'ajut a la investigació lingüística Lídia Armengol Vila. També es van organitzar exàmens de català adreçats als agents immobiliaris, i es va dissenyar la nova campanya de promoció de la llengua, en aquest cas adreçada explícitament al sector de la restauració que es va posar en marxa el passat mes de gener.