Compartir

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que amb aquesta mesura, els funcionaris que van estar de baixa podran fer les seves aportacions durant els mesos que no van cotitzar, juntament amb l'aportació que li pertoca al Govern. A més, Cinca ha afegit que per a futures baixes laborals, s'agilitzarà aquest tràmit per tal que els treballadors no deixin de cotitzar al pla de pensions.  

La Secretaria d’Estat de la Funció Pública farà una comunicació a les persones afectades per tal que aquestes puguin fer les aportacions, ja sigui voluntàriament o amb càrrec als seus salaris futurs.

Licitació dels projectes per millorar l'eficiència energètica a les escoles

D'altra banda, el Govern ha licitat la redacció del projecte constructiu i la direcció d'obra de sis edificis de l'administració general en el marc del programa 3E d'eficiència energètica a les escoles. Els centres que gaudiran d'aquestes millores són l’Escola andorrana maternal i de primera ensenyança d’Encamp, l’Escola andorrana maternal i de primera ensenyança d’Ordino, l’Escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino, l’Escola andorrana maternal i de primera ensenyança de Sant Julià de Lòria, el Centre de Formació Professional d’Andorra i l’Escola andorrana i espanyola maternal i de primera ensenyança d’Escaldes- Engordany.

En concret, es faran treballs d'aïllament de les diferents parts de l'edifici, canvis de finestres i ajustaments del tancament de les portes, segons les necessitats de cada edifici. També es preveuen millores del sistema elèctric amb detectors de presència o canvis de làmpades. També es faran actuacions sobre la producció d’energia, instal·lant termos elèctrics, sistemes de producció d’aigua calenta mitjançant aerotèrmia, instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o producció de calor amb biomassa. Els projectes també preveuen mesures sobre el control tèrmic, instal·lant sistemes de ventilació mecànica i de protecció solar.

Aquest pas s'ha pres després de conèixer els resultats preliminars de les auditories energètiques que s'estan duent a terme, i la licitació es fa amb modalitat urgent per tal que els treballs es puguin fer durant les vacances escolars d'estiu i dividida en sis lots.