viernes, 25 septiembre 2020 19:51

El segell ecològic europeu per als productes del país durant el 2017

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat  ha expressat la seva predisposició a treballar per tal que Andorra pugui disposar d'un segell ecològic, tal com s'ha reclamat des del sector. En aquest sentit, s'està treballant per transposar a l'ordenament jurídic andorrà els reglaments de la Comunitat Europea sobre producció ecològica. L'objectiu és poder sol·licitar, un cop la nova reglamentació es trobi vigent i s'hagin establert els mecanismes de control adients, el reconeixement de les especificacions tècniques i administratives andorranes per part de la Unió Europea. D'aquesta manera, es podrà obtenir la categoria de país tercer amb autorització d'ús del logo europeu de producció ecològica (ecofulla) i permetre alhora als productes ecològics andorrans poder arribar al mercat interior de la UE.

El projecte, segons ha informat el Govern, s'està duent a terme mitjançant la col·laboració entre el Departament d'Agricultura i una consultora especialitzada forana. Es preveu poder disposar de la proposta definitiva de reglament en el transcurs del segon semestre d'aquest any, moment en què es presentarà als representants del sector primari per perfilar-ne, si s'escau, els detalls.

Aquests treballs s'inscriuen en el marc de la represa de les normes tècniques de la UE que el Govern ja ha fet en matèria de salut animal i seguretat alimentària. També es treballa en el mateix sentit en altres temàtiques que poden ser noves oportunitats de diversificació de l'activitat de les explotacions agràries i d'homologació de les prescripcions tècniques dels productes d'origen agrari.

Per al Govern, la possibilitat de disposar d'aquest segell europeu permet alhora “l'obtenció d'un valor afegit en el mercat nacional i la possibilitat d'arribar a altres mercats regits per les normes tècniques de la UE sense impediments de caire tècnic”.