Quantcast

Nou pla d'acció per conservar les 1.763 zones humides del país

El Ministeri de Medi Ambient ha elaborat un pla d'acció per al període
2017-2024 amb l'objectiu de conservar i divulgar la importància de les
zones humides d'Andorra, també conegudes com a molleres. Les estratègies
s'han fixat després d'inventariar un total de 1.763 molleres, que
representen un 1,3% del territori.

La seva importància recau en la seva
diversitat biològica i en el fet que actuen d'esponja per evitar
inundacions. L'objectiu és treballar amb els comuns i les estacions
d'esquí per dur a terme tasques de conservació i restauració, fer el
seguiment de les zones i com els afecta el canvi climàtic, i formar la
població sobre la importància de preservar les molleres.

Comentarios de Facebook