lunes, 28 septiembre 2020 2:00

L'import sol·licitat en les ajudes del programa Renova és un 50% superior al 2015

Les sol·licituds al programa Renova 2016, el període de presentació de les quals va acabar al desembre, ha estat de 230, la qual cosa suposa un increment del 18% respecte del 2015. A més, i tal com ha afegit el cap de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, l'import sol·licitat ha superat la partida pressupostària prevista, que era d'un milió d'euros, situant-se en 1.354.531 euros. Aquesta xifra suposa un increment del 50% respecte de l'import sol·licitat el 2015. Miquel ha afegit que el cost total de les actuacions que es duran a terme amb aquestes ajudes ascendeix a 8.709.371 euros, i per tant, “per cada euro invertit pel Govern es repercuteix en 6,43 euros en el teixit econòmic del país”.

Tal com ja s'havia anunciat en el balanç provisional d'aquest programa, el fet que moltes sol·licituds es tramitessin en el darrer moment va impossibilitar que es poguessin atendre totes aquestes demandes i es van deixar en reserva per a la pròxima convocatòria, per a la qual es destinaran 1,5 milions.

També s'ha incrementat el volum de demandes d'avals de préstecs preferents que han sumat 1.061.264 euros, un 92% més que en la convocatòria anterior. Quant a la tipologia dels ajuts, cal destacar que el 82% han estat relacionades amb treballs de millora de l'eficiència energètica, una xifra que creix fins al 96% si s'hi sumen les actuacions per implantar energies renovables. Això confirma, tal com ha destacat Miquel, que aquest programa és el “principal instrument per al foment de l'estalvi energètic”. Miquel també ha manifestat que s'està en un context de canvi i transició cap a la sostenibilitat energètica. Ha afegit que malgrat la feina feta, encara en queda “molta per fer” i que per aquest motiu cal anar “afavorint” mesures que vagin cap a l'eficiència i l'estalvi energètic.