Compartir

La Fundació Julià Reig ha donat a conèixer aquest dimarts els resultats de l'estudi 'Infància en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives'. Segons les dades que ha pogut recollir la responsable d'aquest treball, Magda Mata, al 2014 hi havia 200 infants en perill en la franja compresa entre els 0 i els 10 anys, la qual cosa representa un 2,4% de la població total d'infants d'aquesta edat (8.266). Segons l'experta, tots aquests infants estaven sent objecte de seguiment per part d'algun tipus de recurs o servei de l'administració i la gran majoria dels casos es devien a negliglències; és a dir, que els infants no rebien totes les cures que necessitaven, ja fos en cas de problemes de salut, higiene, vestimenta, alimentació o d'altres.

L'estudi és fruit de la feina que es va fer en un primer treball titulat 'Infància i adolescència en perill a Andorra', editat el 2013 i que comprenia la franja d'edat entre els 10 i els 21 anys. Així, tal com ha posat en relleu la presidenta de la Fundació Julià Reig, Déborah Ribas, en el primer estudi es van “adonar” que moltes de les problemàtiques dels adolescents neixen a la infància i que treballant amb aquesta infància potser es pot prevenir “més fàcilment”. En l'estudi es posa en relleu les diferents lleis i reglaments que s'han anat aprovant i que, d'una manera o altra afecten els més petits, un fet on, segons Mata s'ha avançat en els darrers anys. La segona part recull dades i en la tercera es fa una anàlisi qualitativa, entrevistant les famílies. Fruit d'aquestes enquestes amb les famílies s'ha pogut determinar, segons posa en relleu Mata, “les dificultats que tenen molts pares i mares a l'hora de conciliar la vida laboral i familiar”. A més, l'experta creu que “les famílies amb dificultats econòmiques haurien de disposar de més informació sobre la possibilitat de recórrer als recursos existents en l'àmbit de la protecció familiar”. Per aquest motiu recomana que es puguin dur a terme campanyes de divulgació.

L'experta ha posat en relleu, també, la dificultat per trobar dades i poder-ne disposar d'unificades per la qual cosa ha fet una crida a que hi hagi una base de dades unificada i codificada per “permetre als diferents agents que intervenen en un cas disposar de la mateixa informació”. En relació a això, ha destacat la major dificultat en la detecció del risc o perill en els infants més petits; és a dir, en els que es troben en la franja que va dels 0 als 3 anys, especialment en aquells casos que no van a les escoles bressol. Així, posa en relleu que la franja amb menys intervencions per part dels serveis socials és la que va dels 0 als 3 anys, la qual cosa representa un 9,2% del total. En aquest sentit, Mata explica al seu estudi que l'ocupació de les places a les escoles bressol durant l'any 2014 era del 55,6% la qual cosa suposa “una disminució important si la comparem amb la dels anys 2005-2009”. Quant a la dada concreta d'infants que van a les escoles bressol, l'estudi posa en relleu que un 36% del total dels nens entre 0 i 3 anys estaven en una guarderia. En aquest sentit, Mata ha reivindicat que s'ampliï el servei d'atenció maternoinfantil com a mínim fins als 3 anys per poder arribar a aquesta franja de 0 a 3 que no van les escoles bressol.

Per considerar que un infant es troba en situació de perill es té en compte, a l'estudi, que hagi fet servir, com a mínim, algun dels recursos següents: figurar en el registre de dades de la Policia, ja sigui com a víctima o com agressor (entre els infants estudiats tots eren víctimes menys un agressor); ser atès per l'Equip Especialitzat de Protecció a la Infància (EEPI); figurar en el registre d'Urgències per una agressió, més d'un accident casual durant l'any o més de dos accidents escolars o extraescolars durant un any; figurar en el registre del Ministeri d'Educació per absentisme o com a infant en risc, o en el registre de l'Equip d'Atenció Integral a la Dona. Així, segons el treball, durant l'any 2014, s'han registrat 67 casos d'infants entre 0 i 10 anys atesos per l'EEPI (entre els quals, hi ha tres menors atesos pel centre d'acollida d'infants i quinze en acolliment familiar) i 18 per l'equip d'atenció a la dona, 31 infants amb un seguiment especial per part del Ministeri d'Educació, 14 interpel·lats per la Policia i 100 infants han estat visitats a Urgències (ja sigui per agressió o per més d'una visita durant l'any per accidents casuals o per més de dues visites per accidents escolars o extraescolars).

Prendre l'estudi en consideració
Un cop presentat aquest estudi, que ha comptat amb el suport del Govern, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que estava present a l'acte, ha agraït la tasca en l'elaboració de l'estudi, perquè aquests treballs fets des de fora de l'administració els “esperonen a millorar”, i s'ha compromès a prendre'n nota. En aquest sentit, ha recordat que en el primer estudi que es va dur a terme es recomanava una llei de la infancia i ja s'hi està treballant amb l'objectiu d'actualitzar la vigent, que data del 1996. Segons ha destacat Espot, és una llei que es fa “des de la perspectiva d'Afers Socials” i aporta “instruments jurídics per combatre, prevenir i erradicar” les situacions de risc que poden afectar els infants i els joves dels 0 als 18 anys o, fins i tot, fins als 21 anys. A més, també modernitzarà qüestions relacionades amb les adopcions. Es tindrà un primer esborrany a finals d'abril i es crearà una comissió de treball “on tothom podrà dir la seva”.