viernes, 14 agosto 2020 17:15

La qualitat de l'aire millora lleugerament el 2016

La qualitat de l'aire durant el 2016 va experimentar una lleugera millora respecte de la del 2015 amb menys registres qualificats com a regulars i més de bons o excel·lents. D'aquesta manera, tal com ha destacat el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, es continua amb “l'estabilitat” registrada en els darrers anys i tot i que a grans trets es compleixen els límits normatius encara es donen “incompliments” pel que fa als òxids de nitrogen, els que provenen del trànsit, i l'ozó, tot i que aquest és un contaminant que no depèn de les accions que es facin al país ja que “es produeix a fora”.

Segons els límits de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que són més restrictius, es donarien també incompliments en les partícules (provinents del trànsit i de les calefaccions). Per tant, des del Departament de Medi Ambient del Govern es marquen com a reptes continuar promovent mesures que tinguin un impacte sobre el trànsit i les calefaccions, com per exemple la bicicleta elèctrica o incidir en el fet que els conductors no estiguin aturats més de dos minuts amb el motor encès.