Compartir

Els titulars de béns immobles inclosos en els polígons cadastrals del quart d'Anyós podien encara aquest matí examinar les dades per tal de presentar les allegacions que consideressin oportunes. En l'exposició es podien veure i consultar els plànols dels divuit polígons cadastrals a la tercera planta de l'edifici comunal de la Closeta. Allà hi havia un formulari a disposició de qualsevol persona interessada en formular alguna allegació.

Recordem que la Massana ja ha tancat el cadastre urbà de tota la parròquia i en aquests moments s'està treballant en la zona rústica. Al 2017 s'iniciarà el cadastre rústic del quart de la Massana.

El 13 de setembre del 2006 el Comú de la Massana va aprovar l'Ordinació del Cadastre de la parròquia, amb la voluntat de disposar d'un inventari fiable i exhaustiu sobre tots els béns del territori. El Comú de la Massana ha volgut agrair la collaboració de tots els ciutadans que s'han implicat en el procés, treballant en la delimitació de les parcelles i aportant els seus coneixements de la parròquia per definir diferents zones. Les delimitacions de les zones rústiques són molt complicades i es valora la participació ciutadana.