Compartir

Respecte al mes de novembre de l'any passat, el nombre de visitants ha augmentat un 14,2%. Així, el volum d'excursionistes ha augmentat un 17,9%, mentre que el de turistes creix un 6,3%. Per país de residència, presenten una variació positiva, d'un 6,2% els francesos, d'un 20% els espanyols i d'un 16,9% els visitants d'altres procedències.

Pel que fa a les dades acumulades, des de l'inici de l'any, la quantitat de visitants ha augmentat un 2% mentre que els dels darrers dotze mesos ha crescut un 2,6%. Per tipologies, els turistes, han augmentat un 4,6% des de l'inici del 2016 i un 4,9% en els darrers dotze mesos. Respecte als excursionistes, han augmentat un 0,7% des d'inici del 2016 i un 1,4% en els darrers dotze mesos.

Quant a les característiques socioeconòmiques d'aquests visitants cal destacar que el 33% va manifestar que venia al país en parella, mentre que un 30% ho feia en família, un altre 12% va viatjar amb amics. El motiu general dels visitants per venir al Principat són les compres (52%), seguit per visitar el país en general (24%) i com a tercera opció, l'oci cultural (9%). El motiu principal de visita difereix dels turistes als excursionistes. Mentre que pels excursionistes el principal motiu són les compres (64%, un 12% superior a la mitjana) i com a segona motivació visitar el país (20%), els turistes tenen com a principal motiu visitar el Principat (42%), seguit de l'oci cultural (21%), les compres representen només el 6%.

La pernoctació mitjana per a aquest mes de novembre s'ha situat en dos nits, la qual cosa suposa un increment, també, respecte del mateix mes de l'any anterior quan era d'1,8. Un 83% dels turistes han pernoctat en un hotel, aparthotel o apartament turístic, mentre que un altre 15% ho ha fet a casa d'amics, familiars o a la pròpia i un 3% ha escollit altres modalitats com el càmping. Per categories, els establiments turístics més escollits són aquells que tenen quatre estrelles, amb un 40%, seguit dels que en tenen tres, amb un 32%.