jueves, 13 agosto 2020 8:26

El Govern modernitza la normativa del joc del bingo

Amb vistes al proper concurs per renovar la concessió del joc del bingo a Andorra, el ministre portaveu Jordi Cinca ha recordat que l'actual explotació venç el novembre del 2017 i que el Govern en licitarà la propera durant el primer trimestre de l'any, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el nou Reglament d'aquest joc d'atzar, que “regula i modernitza” l'actual.

La normativa inclou, tal com preveu la llei reguladora, que en els locals on es juga al bingo pugui haver-hi màquines recreatives amb premi programat. “El reglament preveurà les característiques d'aquest tipus de màquines, i dins d'aquesta modalitat encabirem el vídeo bingo”, ha dit Cinca, qui ha matisat que en aquest tipus de locals queden excloses les màquines escurabutxaques.

Fins l'aprovació del reglament corresponia a l'Estat la impressió dels cartrons i la seva disposició a les empreses explotadores dels bingos. “Ara, s'aprofiten les noves tecnologies per traslladar la responsabilitat de la impressió dels cartrons a aquestes empreses explotadores i es regula com es faran els controls del nombre de cartrons venuts”, ha explicat Cinca.

La nova normativa introdueix “certa flexibilització en la distribució dels premis”. “Això no minva en res que la part destinada en premis ha de ser com a mínim el 70% de la recaptació, però introdueix incentius per als clients que, en funció de les tirades, l'empresa pugui preveure quin percentatge de premi destina a la línia o al ple”, ha dit el ministre portaveu. També es podrà regular la quantitat destinada als pots.

Artículos similares