Compartir

El Govern ha aprovat les noves tarifes elèctriques per al 2017 que suposen, de mitjana, un increment del 0,5%, molt per sota de l'1,9% que havia proposat FEDA. Tal com ha comentat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la voluntat d'aquests canvis són “dotar a FEDA dels recursos suficients” per a la diversificació de les fonts d'energia i la seva competitivitat i potenciar un consum sostenible entre els consumidors. L'estructura tarifària es manté amb tres tipologies en funció de la potència contractada i de l'ús de l'energia que es fa. Així, hi ha la tarifa blava, per a usuaris domèstics i per a petits professionals o industrials, les tarifes vermelles aplicables a usuaris professionals o industrials mitjans, i les tarifes verdes, previstes per a grans industrials. Les tarifes que experimenten un increment més important són les de discriminació horària amb la voluntat de “fomentar el traspàs del consum” a la nit que és per quan estan pensades, tal com ha insistit Calvó.D'aquesta manera, Calvó ha comentat que s'havien trobat que industrials que havien optat per la discriminació horària no havien fet el trasllat del consum de dia a la nit, una situació que es dóna en el 70% dels casos. Així, la tarifa discriminada blava domèstica augmenta un 2% per fer trasllat del consum i per evitar que consumidors domèstics passin a la calefacció elèctrica però sense fer servir els acumuladors, ja que es pretén que es faci servir aquest tipus d'aparell que acumula la calor a la nit, ja que són més eficients. Pel que fa a la verda discriminada augmenta un 4,46% però més de dia, un 5,70% que a la nit, un 1%. La vermella no es toca i la verda plana va a la baixa.La modificació de tarifes manté el principi de competitivitat tal com ha remarcat Calvó, recordant que Andorra té unes tarifes que són un 33% inferiors a la mitjana europea, per al consumidor domèstic i per a l'industrial “es manté també un diferencial important”.