Quantcast

Arxius en línia amplia els fons de consulta amb 22 documents textuals

La digitalització esdevé un instrument de màrqueting i difusió molt important i permet posar en línia els documents i els objectes perquè tothom els pugui consultar. Així, el servei Arxius en línia de l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA) permet la consulta de 22 documents textuals que se sumen als fons fotogràfics publicats fins ara. 

La visualització de la informació no només serveix per mostrar arxius textuals i fons digitals sinó que també serveix per multiplicar l'accés i millorar la recerca. L’ANA publica aquests 22 documents textuals seleccionats per la seva singularitat i excepcionalitat i que formen part, en la seva majoria, de l’Arxiu de les Set Claus, mentre enllesteix la publicació al web de fons documentals sencers i sèries documentals que necessiten d’un treball d'ajustament major. Els documents són de procedència molt diversa i de fons públics. 
  
Els documents són els següents: les actes de consagració de Sant Serni del Nagol (1055) i de Sant Romà de les Bons (1164); el primer pariatge (1278); el privilegi de reconeixement senyorial dels drets dels andorrans i de les competències pròpies (1364); el privilegi de concessió de celebració d’una fira anual (1448); el reconeixement del Consell de la Terra (1419); el Còdex Miscel·lani (XIV-XV); el privilegi de constitució d’una força armada pròpia (1472), la confirmació de privilegis de Caterina de Navarra (1504); el privilegi de prohibició d'entrada de tropes en territori andorrà (1512); l’autorització de pas de bestiar andorrà per Catalunya (1719); la confirmació de privilegis d’Enric IV compte de Foix i rei de França (1589); la confirmació de privilegis de Lluís XIII (1611); el desallotjament de tropes franceses a Andorra (1692); el Llibre de comptes del Consell de les Valls d'Andorra (1632); el llibre de les resolucions del Consell General (1682); els dos llibres de privilegis de les Valls d'Andorra (1674), la confirmació de privilegis en relació al Decret de Nova Planta (1749), el Manual Digest (1748), el Politar andorrà (1764) i el Decret de Napoleó (1806).

Comentarios de Facebook