Compartir

El mes de novembre el centre d'acolliment d'infants i joves La Gavernera va registrar la xifra més alta de menors mai acollida: 24. Per contextualitzar aquesta xifra cal tenir en compte, per exemple, que la xifra més alta registrada el 2015 va ser de 13 infants al mes de juliol. 

Pel que fa a la mitjana de menors atesos cal destacar que entre el 2009 i el 2012 va estar al voltant dels 16 menors, tot i que al 2009 aquesta xifra es va superar, amb uns 19 de mitjana. A partir del 2013 la xifra davalla ja que aquell any es va situar en 10 menors, per passar el 2014 a uns set de mitjana i el 2015, 9. La xifra, però, ha tornat a augmentar aquest any 2016.

Segons posen en relleu des del Govern, l'augment d'ingressos a La Gavernera ve motivat per l'ampliació i millora dels mecanismes d'intervenció i detecció de situacions de risc per part de l'Equip Especialitzat de Protecció a la Infància de l'Àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Així, destaquen que l'equip s'ocupa de fer el seguiment de la família i dels menors en situació de risc i proposa les mesures de protecció més adients quan la situació ja no es protectora per als menors.

Pel que fa a altres mesures alternatives al centre d'acollida, cal destacar que 22 menors han estat acollits en 16 famílies extenses, i dos dels casos són acolliments nous del 2016. Aquesta mesura es dóna quan s'ha atorgat la guarda i custòdia al Govern i se n'ha delegat la guarda a la família extensa. En relació a aquest recurs es posa en relleu que no s'ha tancat cap acolliment en família extensa durant l'any 2016.

Pel que fa a l'acolliment en família aliena, cal destacar que hi ha tres menors acollits en tres famílies, dos d'ells casos oberts nous el 2016. I s'han tancat tres acolliments, amb un menor cadascun. A més a més, hi ha hagut el traspàs d'un expedient des de La Gavernera a la mesura d'acolliment familiar.

Des de l'Executiu destaquen, tal com ja va anunciar el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en el debat centrat en polítiques socials que va tenir lloc al Consell General, que es treballa per poder crear dos centres diferenciats, un per als més petits i un altre per als joves d'entre els 12 i els 17 anys. L'objectiu és poder respondre a les especificitats d'aquests infants d'acord amb les seves necessitats evolutives.