Compartir

Les dades del Departament d'Estadística facilitades aquest dijous mostren la tendència a l'alça dels darrers mesos de l'Índex de Preus al Consum (IPC), que se situa al novembre en el 0,1 negatiu, dues dècimes mes que a l'octubre, que va ser del 0,3 negatiu. En termes anyals, els grups de l'IPC que fan que la variació del mes de novembre sigui superior a la de l'octubre han estat ensenyament, per una pujada en l'apartat de cantines escolars i universitàries; l'habitatge, amb una menor disminució per un increment en les variacions de preus del subgrup combustibles líquids i altres; els hotels, cafès i restaurants, principalment per un augment de les variacions de preus dels banquets de cerimònies i celebracions fora de la llar; l'esbarjo, amb una menor disminució a causa de l'augment dels preus dels viatges turístics tot inclòs, i el grup de transport, per una disminució menor dels preus dels carburants i lubricants.

Per contra, han tingut un efecte moderador en els preus, el vestit i calçat, l'alimentació, a causa de la davallada de la variació de preus de la furita i dels llegums i verdures; i la salut, que ha vist com baixaven els preus del grup d'altres productes farmacèutics. Així mateix, els grups mobles i serveis per a la llar i béns i serveis diversos han mantingut la variació. 

Pel que fa a la inflació subjacent, que es calcula recollint tots els preus de l'IPC amb excepció dels productes amb els preus més volàtils i no estacionals, és a dir, sense tenir en compte ni els productes energètics ni els productes frescos, al mes de novembre la diferència entre l'IPC i la inflació subjacent és del 0,1% negatiu.  

Si es compara amb les dades dels països veïns, la variació anual d'Espanya, al novembre del 2016, és del +0,7%, la mateixa que a l'octubre. El grup que ha tingut una influència negativa ha estat el de transports, que baixa a conseqüència de la davallada dels preus dels carburants i lubricants. D'altra banda, els grups que tenen una influència positiva són l'oci i cultura, motivat per l'estabilitat dels preus dels viatges organitzats; i els aliments i begudes no alcohòliques, a conseqüència d'un menor descens dels preus de les llegums i verdures fresques respecte al 2015.

Pel que fa a França, la taxa anual al novembre  és del 0,5% positiu, una dècima més que a l'octubre. L'energia pateix una desacceleració a causa d'una baixada de preus dels olis. En el cas de l'alimentació, augmenta gràcies a l'increment dels productes frescos. Pel que fa als serveis, decreix a conseqüència de la disminució dels preus del transport aeri. A l'últim, el grup dels productes manufacturats cau a causa de la davallada en els preus dels jocs i joguines.