Compartir

El termini per renovar la inscripció al Servei d'Ocupació s'amplia, concretament es duplica ja que passa dels 90 dies actuals als 180. Així ho ha explicat aquest dimecres el ministre Portaveu, Jordi Cinca, després que el Consell de Ministres hagi pres la decisió de modificar el decret de creació del Servei d'Ocupació. Tal com ha manifestat Cinca, fins ara aquesta renovació s'havia d'anar fent cada 90 dies, la qual cosa podia suposar “en molts dels casos un impediment”. El ministre ha emmarcat aquesta modificació en la voluntat de fer “més àgil i eficient” el servei que es dóna a les persones que es troben inscrites a aquest servei i, en aquest sentit, ha recordat les diferents modificacions que s'han fet darrerament perquè es vagin agilitzant els tràmits i perquè la intermediació “sigui millor”.

Aquesta no és, però, l'única modificació d'un text aprovada aquest dimecres pel Consell de Ministres ja que també s'han fet canvis en el reglament per a l'execucio' de la Llei de Patents. D'aquesta manera, despre's de les primeres sol·licituds de patents, l'Oficina de Marques i Patents ha proposat algunes modificacions amb l'objectiu d'harmonitzar els procediments i agilitzar els tràmits, tal com ha manifestat el ministre Portaveu. Així, es tracta d'aconseguir una harmonitzacio' terminolo'gica i millorar determinats aspectes pra'ctics del procediment, com ara l'obligacio' de portar els documents de la sol·licitud de patent en un format electro'nic. Cinca ha justificat els canvis en el fet que que es tracta d'una llei que caldrà anar “madurant” per adaptar-se “a les necessitats dels usuaris”.

Comissió de la Mútua
D'altra banda, el Consell de Ministres ha acordat també nomenar el secretari d'Estat de Funció Pública, Joan Blasi, com a representant del Govern a la Comissio' de la Mu'tua. Tal com ha recordat Cinca, el reglament estipula una composició integrada per un representant de la Secretaria d'Estat de Funcio' Pu'blica i un membre per cada grup funcional de l'Administracio' General i de l'Administracio' de Justi'cia, elegits per sufragi, aixi' com tres representants sindicals, elegits tambe' per sufragi.