domingo, 20 septiembre 2020 4:19

CM.- Es renova una emissió de deute públic de 150 MEUR amb un venciment a 3 anys

La data d'entrada en vigor del decret de l'emissio' e's l'1 de desembre del 2016, la data li'mit de formalitzacio' a les entitats banca'ries de les sol·licituds de subscripcio' per part dels inversors elegibles sera' el 12 de desembre del 2016, abans de les 10.00 hores. La subhasta per part de Govern es fara' efectiva el 14 de desembre del 2016, i la liquidacio' de la subscripcio' el 19 de desembre del mateix mes, data fixada tambe' com a venciment.