Compartir

En total aquest servei ha atès 138 casos en el període esmentat i cal esmentar que pels que fa als nous, es dóna un increment de set respecte de l'any passat, quan en el mateix període n'hi havia hagut 49. En el 100% d'aquestes atencions hi ha la tipologia del maltractament psicològic i per darrere es troben el físic, econòmic i social que es donen més o menys amb la mateixa freqüència. Pel que fa al perfil de les dones, el ministre ha remarcat que les estadístiques serveixen per trencar “tòpics” ja que es dóna entre totes les nacionalitats (segons les xifres el 45% tenia entre 29 i 39 anys) i, a més a més, el 75% eren dones que estaven actives, amb la qual cosa es desmenteix que aquelles persones que es troben en risc d'exclusió social pateixen més aquests maltractaments.