lunes, 21 septiembre 2020 14:36

Justícia segueix dotze llibertats vigilades de menors i tres serveis en benefici de la comunitat

L'Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior supervisa dotze mesures de llibertat vigilada amb assistència educativa a menors. Cal recordar que aquesta és una mesura que dicten els tribunals quan algun dels joves ha comès algun delicte i que serveix perquè el menor segueixi un programa d'activitats socioeducatives, de manera alternativa a un internament. A més a més, tal com informen des de la mateixa àrea, durant aquest 2016 s'han executat tres serveis de joves en benefici a la comunitat, dos a dos comuns i un a la Creu Roja.

Pel que fa a les mesures de llibertat vigilada, cal esmentar que les edats dels joves que són ara com ara seguits per l'Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives es troben entre els sis mesos i els dos anys. Dos dels joves tenen 17 anys, quatre en tenen 18, tres 19 i altres tres, 20. Quant als tres serveis en benefici de la comunitat, un dels joves té 17 anys i duu a terme 30 hores al Comú de Sant Julià de Lòria, un altre en té 18 i desenvolupa 90 hores al Comú de la Massana i un tercer en té 19 i fa 50 hores de serveis a la Creu Roja Andorrana.

Des del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior posen en relleu que malgrat que la majoria dels joves que compleixen aquestes mesures són majors d'edat, totes les infraccions penals van ser comeses quan eren menors d'edat.

Pel que fa a l'evolució d'aquestes mesures, el volum es manté força estable des del 2010, segons assenyalen, “sense que s'hagi produït cap variació significativa des d'aquesta data”.