Compartir

Entre la bateria d'accions impulsades pel Govern per prevenir l'abús de la ingesta de begudes alcohòliques i drogues entre la població i, en especial entre els joves, destaca una novetat que s'implementarà els mesos d'abril i maig d'aquest curs escolar: el taller de prevenció anomenat 'Tho empasses tot''. El Butlletí del Consell General (BCG) publicat aquest novembre recull els programes que hi ha en vigor respecte la prevenció de l'abús d'alcohol i drogues, arran d'una pregunta registrada pel conseller liberal Ferran Costa. De la mateixa publicació es desprèn el desconeixement que entre els joves hi ha sobre el consum de droga. Segons enquestes que els centres fan omplir als alumnes, més de la meitat, el 58%, no saben que el consum de cànnabis comporta responsabilitat penal.

El BCG exposa que, juntament amb el taller, s'ha elaborat una guia sobre l'alcohol com a material informatiu complementari per oferir als joves una vegada finalitzat el curset, i així sensibilitzar-los sobre els riscos associats al consum de begudes amb graduació. El Butlletí, a més, afegeix el llistat d'actuacions informatives i preventives de caràcter general, incloses al Pla de prevenció de conductes delictives i intervencions policials sobre “delictes contra la salut pública i efectes sobre la salut”, i altres accions preventives de caràcter concret, que formen part del Marc d'Educació per a la salut a l'escola i el Pla nacional contra les drogodependències.

D'altra banda, tècnics de joventut dels comuns, amb la col·laboració del Departament de Joventut i Voluntariat del Govern, han creat un grup de treball per al desenvolupament d'accions preventives i en l'execució dels tallers de prevenció del consum de cànnabis.

La resposta escrita del Govern ve arran de la pregunta registrada pel conseller general del grup liberal Ferran Costa sobre “quins són els programes en vigor respecte la prevenció de l'abús de l'alcohol i drogues, tant de la població en general com dels col·lectius més vulnerables (adolescents)' I quin seguiment es fa dels usuaris d'aquests programes'”.