Quantcast

Andorra proposa organitzar la reunio' anual de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines del Canvi Clima'tic al 2019-2020

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Si'lvia Calvo', ha participat aquest dimecres a la reunio' ministerial de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines del Canvi Clima'tic (RIOCC) en el marc de la 22a reunio' de la Confere'ncia de les Parts COP22 que se celebra a Marra'queix. La ministra ha proposat el Principat per acollir la reunio' anual te'cnica prevista per al 2019-2020, en el marc de la candidatura per ser seu de la XXVII Cimera Iberoamericana.

Andorra es va adherir oficialment a la RIOCC a l’octubre, a la reunio' anual te'cnica que enguany va tenir lloc a Bogota' (Colo'mbia), després que al desembre del 2015, la ministra Calvo' assisti's a la trobada ministerial d’aquesta xarxa en la COP21, en qualitat de pai's observador.

La RIOCC va ne'ixer durant el IV Fo'rum Iberoamerica' de Ministres de Medi Ambient, celebrat a l’octubre de 2004 a Cascais (Portugal). Els ministres aplegats van acordar-ne la creacio' amb el principal objectiu de mantenir un dia'leg fluid permanent per cone'ixer millor les prioritats, reptes i experie'ncies dels pai'sos iberoamericans en mate'ria de canvi clima'tic. Des de la seva creacio' l’any 2004, la Xarxa es reuneix formalment amb cara'cter anual, aixi' com paral·lelament, en les negociacions internacionals de la CMNUCC a nivell te'cnic i ministerial. La RIOCC permet crear un espai informal i te'cnic d’intercanvi d’experie'ncies i una oportunitat per a la identificacio' de sinergies, fortaleses i prioritats des d’una perspectiva de cooperacio' regional i suport entre pai'sos.

La creacio' d’aquesta Xarxa constitueix, probablement, la iniciativa de cooperacio' regional i treball en xarxa en mate'ria de canvi clima'tic me's rellevant en l’a'mbit internacional. Així mateix, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha recordat les paraules del president de la Repu'blica francesa i copri'ncep d’Andorra, François Hollande, pronunciades aquest dimarts a Marra'queix: “la manca d’accio' seria un desastre per al mo'n’’, i s’ha sumat a la necessitat de traduir en accions els objectius de la COP21 i d’accelerar les accions nacionals per la lluita contra el canvi clima'tic. Si'lvia Calvo' ha mostrat el seu agrai'ment al Marroc per la seva destacada hospitalitat i l’excel·lent organitzacio' de la COP22.

Comentarios de Facebook