Compartir

L'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats que s'ha posat en marxa aquesta legislatura ja atén un total de 35 expedients de joves en risc d'exclusió social. Segons posen en relleu des d'aquesta nova àrea, en aquest primer any de funcionament s'han “focalitzat” en el desplegament de tres eixos d'intervenció social com són la prevenció, l'atenció i la inserció.

En aquest sentit, pel que fa a l'atenció i a la intervenció social, s'han posat en marxa dos projectes diferenciats, d'una banda l'anomenat 'Espai de suport als joves tutelats i extutelats', que pretén fer un acompanyament exhaustiu en els àmbits dels habitatges tutelats, el suport laboral, l'econòmic i el personal, amb l'objectiu de complementar la iniciativa d'autonomia individualitzada que també es fa amb aquests joves. En l'actualitat, i en el marc d'aquesta intervenció social, s'estan atenent 20 joves tutelats i extutelats d'edats compreses entre els 16 i els 25 anys. Per poder fer aquest suport, des de l'àrea de joves tutelats i extutelats es compta amb tres habitatges d'un total de vuit places.

La valoració que es fa d'aquest projecte per part dels responsables és “satisfactòria”, ja que es considera clau la “creació d'un espai específic per atendre els joves que estan o han estat sota la tutela de l'Estat”.

D'altra banda, un altre dels projectes que s'han endegat és l'anomenat 'Servei d'orientació per a joves en situació vulnerable', que té per objectiu potenciar les capacitats personals i el disseny d'un escenari de futur realista, mitjançant els projectes de vida individualitzats. En el marc d'aquesta proposta, s'ha iniciat el seguiment de 15 joves d'edats compreses entre els 16 i els 25 anys. Els impulsors posen en relleu el fet que alguns d'aquests joves han acudit al servei per pròpia voluntat, “per la necessitat de ser escoltats i pel suport o acompanyament en la presa de decisions”. I és precisament aquest aspecte el que fa que es faci una valoració molt positiva d'aquest recurs “creat i dissenyat exclusivament per als joves en risc social”.

Pel que fa a l'àmbit de la prevenció, des de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats s'ha fet una formació específica a tècnics d'atenció social amb l'objectiu d'oferir-los eines de prevenció, detecció i orientació sobre les noves tipologies de risc en la joventut. I també ha participat en diferents projectes d'inserció social.

I quant al futur, des d'aquesta àrea destaquen que treballaran en el disseny d'una estratègia marc d'inclusió social per tal de fer un abordatge íntegre dels joves i, alhora, “preveure noves situacions de risc d'exclusió social”.