Compartir

Les dades dels abonaments als serveis de telefonia fixa i mòbil i Internet del mes de setembre d'enguany, fetes púbiques aquest dimarts pel Departament d'Estadística, mostren un descens en la telefonia fixa (6,3%) i pujades en la mòbil (6,3%) i en Internet (5,9%) respecte al mateix mes de 2015. Pel que fa als abonats en la telefonia fixa, cal destacar la baixada del 39,3% en abonaments a Canals XDSI, i en telefonia mòbil, l'augment d'un 8,4% en els contractes.

En els primers nou mesos d'enguany, en comparació al mateix període de l'any anterior, hi ha hagut un descens en la telefonia fixa del 6,6% i pujades en telefonia mòbil (6,2%) i en els abonats a Internet de Banda Ampla (5,9%). Quant als abonaments per servei, a nivell de dades mitjanes dels darrers 12 mesos, se situen en 43.549 abonats per la telefonia fixa, amb un descens del 6,2% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 71.700 abonats, amb un augment del 6,5% i per Internet de Banda Ampla, se situen en 30.744 abonats, amb una pujada del 6,2%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de setembre d'enguany ha patit un descens del 6,6% respecte al mes de setembre de l'any anterior, amb descensos del 5,3% en el tràfic nacional i del 9,2% en l'internacional. Comparant els primers nou mesos d'enguany amb el mateix període de l'any passat, hi ha un descens del 7,2% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet, a causa dels descensos tant en el tràfic nacional (6%) com en l'internacional (9,3%).

Les dades mostren també que pel que fa al tràfic telefònic de minuts sense Internet a nivell de dades acumulades al llarg dels dotze últims mesos, se situa en 206,92 milions, amb un descens del 6% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha baixat un 5% i l'internacional ha patit un descens del 7,8%.

El tràfic per Internet en GB al setembre ha augmentat un 33,4% respecte al setembre de l'any anterior, amb una pujada significativa del tràfic nacional (220%). Així mateix, cal destacar l'augment del 52,3% del tràfic per Internet mòbil. Des del gener, el tràfic per Internet ha augmentat un 38,6%, amb pujades del tràfic nacional del 154,3%, de l'internacional, 20%, i del tràfic per Internet mòbil, 79,8%. També ha pujat en els darrers dotze mesos el tràfic per Internet en GB: un 45,9% respecte al període anterior.

Dades ajustades
Quant als abonaments per servei amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any en què ens trobem, pel que fa a la telefonia fixa les variacions percentuals mensuals els darrers tres mesos presenten, tot i la petita davallada de l'últim mes, una tendència a l'alça, encara que amb valors negatius. Quant a la telefonia mòbil, les variacions percentuals mensuals presenten una tendència a l'alça en els darrers quatre mesos i els abonaments d'Internet de Banda Ampla han tingut una tendència estable en els darrers quatre mesos.

Així mateix, el tràfic telefònic sense Internet en minuts amb dades ajustades presenta una tendència mensual estable, encara que amb valors negatius, en els darrers cinc mesos. Aquest fet s'explica per la tendència estable del tràfic internacional en els darrers cinc mesos. En canvi, els darrers dos mesos presenten una tendència a l'alça del tràfic nacional.

Finalment, el tràfic per Internet en GB amb les dades ajustades, després de la forta davallada entre els mesos d'abril i juny, la variació percentual mensual dels darrers tres mesos és a l'alça, tot i la petita davallada d'aquest últim mes, la qual cosa s'explica principalment per la forta pujada del tràfic d'Internet nacional al setembre i per la tendència a l'alça del tràfic internacional en els darrers tres mesos.