Compartir

El Departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous les dades de l'IPC del mes de setembre que mostren un descens del 0,6% respecte el mateix mes de 2015, encara que respecte a la variació anual que es va registrar a l'agost (un descens del 0,7%) ha pujat una dècima. A aquest repunt hi ha contribuït la pujada dels preus dels aliments, bàsicament el cafè, el té i el cacau, així com els preus dels hotels, cafès i restaurants, els béns i serveis, l'habitatge i el transport. L'esbarjo, els mobles i serveis de la llar i el vestit i el calçat han patit descensos en la variació anual del mes de setembre i només el grup d'ensenyament ha mantingut la variació. 
  
Pel que fa a la variació mensual, han tingut un comportament a l'alça els grups de béns i serveis, alimentació i els hotels, cafès i restaurants, que pugen més que el 2015, i els grups d'habitatge i transport, que si bé baixen, ho fan en un percentatge menor que l'any passat. En canvi presenten una tendencia a la baixa l'esbarjo, el vestit i el calçat i la salut, mentre que es mantenen els grups dels mobles i serveis per a la llar i el d'ensenyament. Des del gener, les dades mostren que l'IPC ha patit un descens del 0,5% respecte al mateix periode de l'any anterior.

Finalment, la inflació subjacent se situa al setembre en el 0,1%. Aquesta inflació es calcula recollint tots els preus de l’IPC amb excepció dels productes amb els preus més volàtils i no estacionals, és a dir, sense tenir en compte ni els productes energètics ni els productes frescos. Al mes de setembre la diferència entre l’IPC i la inflació subjacent és de sis dècimes negatives i pugen les variacions anuals dels preus dels productes petroliers i dels productes frescos.