miércoles, 30 septiembre 2020 8:10

Nou episodi de l'Andorraleaks

El digital EL TRIANGLE reprodueix els correus electrònics de l'any 2012, moment en el qual Meritxell Mateu -contractada “de paraula” per Joan Pau Miquel, exconseller delegat de la BPA, a canvi d'una remuneració de 2.000 euros mensuals- pretenia aconseguir canvis i modificacions en la normativa legislativa de la Seguretat Social andorrana. En la seva pretensió hauria trobat el suport del ministre Jordi Alcobé, que va encomanar al director d'Economia, i actual director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, la tasca d'agilitar tots els tràmits.

A més, sempre segons EL TRIANGLE, el ministre Jordi Alcobé mantenia una estreta relació professional amb el banc dels germans Higini i Ramon Cierco, del qual cobrava honoraris per l'elaboració de diversos estudis econòmics i per la redacció de les memòries anuals de l'entitat financera. Des del primer moment, com demostren els mails, Jordi Alcobé va treballar activament en favor del projecte que promovien la BPA i Allianz, en benefici de l'exconsellera general Meritxell Mateu, que va dimitir el passat dia 4 en fer-se públics els primers correus de l'Andorraleaks.