Compartir

Jordi Cinca ha detallat que amb l'entrada en vigor de la nova llei, el juliol del 2012, s'han atorgat 897 autoritzacions de residències passives. La nova legislació introduïa les noves tipologies de professionals amb projecció internacional, residents per raó d'interès científic, cultural o esportiu, o residents per ingrés en un centre geriàtric. A més, va rebaixar a 90 dies la permanència necessària al país i va augmentar de 30.000 a 400.000 euros la inversió a fer a Andorra de manera permanent.

En concret, el primer any (del juliol del 2012 al juny del 2013) es van atorgar 168 residències, el segon any 213, el tercer any 309, i del juliol del 2015 al gener del 2016 ja se'n porten 207, unes xifres que mostren com any rere any es van augmentant les sol·licituds de residències passives. A més, Cinca ha destacat que les autoritzacions són només per al titular principal, i que aquest pot venir acompanyat de la seva família. També ha apuntat que el canvi de normativa pot haver tingut incidència en el perfil dels residents passius.

Després de pràcticament esgotar-se l'anterior quota, que data del 2013 i que ascendia a 500 autoritzacions, aquest dimecres el Consell de Ministres n'ha aprovat una de nova de 600 autoritzacions: 490 per a residències sense activitat lucrativa, 30 per a professionals amb projecció internacional, 50 per raons d'interès científic, cultural i esportiu, i 30 per ingrés en centres geriàtrics.