lunes, 21 septiembre 2020 12:11

El túnel de Ràdio Andorra ha estat el més transitat en el primer semestre del 2016

El túnel de Ràdio Andorra, amb un total de 3.923.323 és el que ha registrat el pas d'un major volum de vehicles entre els mesos de gener i juny d'aquest any, sent el mes de març, amb una xifra total de 726.463 el que més vehicles va registrar. En canvi, el que registra un menor volum de pas de vehicles en el primer semestre de l'any és el túnel dels Dos Valires, amb un total de 893.454, segons les dades facilitades des de l'Àrea de Mobilitat del Govern.

Així, i segons aquestes dades, es pot comprovar com el túnel de Ràdio Andorra és el que més han fet servir els conductors durant el primer semestre de l'any situant-se en unes xifres similars a les dels dos anys anteriors, quan el volum va ser de 7,1 milions el 2014 i 7,5 el 2015.

En segon lloc, i pel que fa al pas de vehicles, se situa el túnel de Sant Antoni, amb un total de 3.433.031 automòbils, unes xifres que també estan al voltant del registrat en anys anterior, ja que des del 2012 el total anual se situa en uns sis milions de passos a l'any mentre que abans d'aquesta data se superaven els set milions.

En tercer lloc, el Túnel de la Tàpia, per on han passat 2.770.839 automòbils aquest 2016, sent el mes de març el que va registrar una major activitat, concretament un total de 586.825 vehicles.

Altre túnel del país, el del Pont Pla, ha tingut un pas de 2.392.574 vehicles, assolint la xifra màxima el mes de gener, quan hi van transitar 418.446 vehicles. La resta dels mesos, tret del març, quan es van superar per poc els 400.000 (concretament van ser 404.578) les xifres s'han situat al voltant dels 390.000.

A l'últim, cal destacar que el túnel que ha registrat una menor activitat, segons les dades facilitades des de l'Executiu, és el dels Dos Valires, sent els mesos de gener, març i febrer, per aquest ordre, quan més trànsit hi va haver, concretament, 167.032, 166.328 i 163.421, respectivament.