Compartir

L’Arxiu Nacional d’Andorra esta' procedint a la classificacio' i inventari del fons documental de Casa de la Vall. Es tracta de la documentacio' generada i rebuda pel Consell General des de l’any 1866 fins a l’any 1982 en que' les seves compete'ncies van ser assumides pel Govern d’Andorra. La voluntat és que aquests treballs estiguin enllestits abans de finals d'any ja que el termini per executar-los és de cinc mesos.

Un arxiver amb compete'ncia te'cnica acreditada pel tractament documental especi'fic i amb coneixement de les normes internacionals de catalogacio' i descripcio', i el valor patrimonial que te' aquest fons, assumira' part dels treballs de classificacio' i inventari.

Es tracta, segons informen des de l'Executiu, de donar un suport a la consecucio' de les tasques de classificacio', descripcio' i ordenacio' de la documentacio' d’aquest fons per a les quals es requereix un coneixement de la institucio' que ha generat la documentacio' aixi' com de les eines de descripcio' documental i de mecanitzacio' de les dades.