Compartir

La col·laboració entre el Club Moto-Neu i els dos departaments oficials, signada aquest dijous, es farà a través dels socis del club acreditats per part d'aquest darrer, els quals empraran a tal efecte les motos de neu i equipaments de la seva propietat, sense perjudici que puguin emprar també l'equipament facilitat pels departaments oficials de rescat. Les intervencions del Club Moto-Neu es faran sempre dins el marc organitzatiu i sota la direcció exclusiva del DPEIS i de Protecció Civil. Per la seva banda, els dos departaments proporcionaran gratuïtament la formació escaient als socis del Club Moto-Neu acreditats per dur a terme les tasques de suport encomanades. La instrucció serà en l'àmbit dels primers auxilis i dels riscos naturals.

El conveni l'han signat el director del departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Recasens; el director del departament de Protecció Civil, Francesc Areny; i el president del Club Moto-Neu d'Andorra, Antoni Llorens.