Compartir

L’Aula Lliure s’estructura en forma de cursos d’actualització i cada curs d’actualització es compon d’una, dues o tres assignatures. Les persones que superin el procés d’avaluació de cada curs obtindran un diploma d’aprofitament expedit per la Universitat d’Andorra. L’Aula Lliure també facilita una titulació progressiva als estudiants de campus clàssic, ja que a mesura que vagin assolint els itineraris en els quals s’estructura aquesta oferta, poden demanar el seu reconeixement mitjançant títols propis de la Universitat. Els cursos d’actualització s’ofereixen, segons els casos, en modalitat presencial o virtual (a escollir), o bé únicament virtual.

Pel que fa als cursos en què es pot escollir la modalitat presencial o virtual, s'ofereixen dues àrees. La primera, administració d'empreses, s'impartirà en les especialitats de comptabilitat financera bàsica, comptabilitat financera avançada, instruments financers, organització i economia, i tècniques de marketing. La segona àrea és la d'informàtica, que comprèn els cursos d'iniciació a la programació, disseny web i aplicacions per a mòbils, i xarxes. Quant als cursos d'actualització virtual, l'UdA ofereix sis àrees: administració d'empreses (l'entorn empresarial a Andorra); comunicació (l'entorn comunicatiu a Andorra); dret, que comprèn el dret administratiu, el civil, el penal i el processal, tots referits a Andorra; humanitats, amb la història econòmica de l'Andorra contemporània i el patrimoni cultural del país, i, finalment, la llengua catalana, amb l'estudi de la didàctica i de la llengua i literatura a Andorra i els Pirineus. Els cursos s’inicien el primer semestre (setembre) o el segon semestre (febrer) de cada curs acadèmic i les places per accedir-hi són limitades.