sábado, 15 agosto 2020 7:38

Andorra reafirma el seu compromi's per acollir refugiats sirians

La xerrada ha anat a ca'rrec d'O'scar Camps, director de l'ONG ProActiva Open-Arms, catala' de l'any 2015 i premi Pere Casalda'liga 2016; i la doctora de l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell Anna Herna'ndez que ha estat volunta'ria a Lesbos, així com també el foto'graf Sergi Palacios, de reconegut prestigi per la seva fotografia humanita'ria. Tots tres han explicat les seves vive'ncies a l'illa grega de Lesbos on l'arribada de refugiats procedents de Síria és massiva. 

La secreta'ria d'Estat de Justi'cia i Interior, Eva Descarrega, ha recordat que des del Govern s'ha constitui't la Comissio' interministerial presidida conjuntament per ella i la secreta'ria d'Estat d'Afers Socials, Esther Fenoll, i que integra representants dels ministeris d'Afers Exteriors; d'Educacio' i Ensenyament Superior; i de Salut. Descarrega ha explicat que aquesta comissio' esta' treballant en l'elaboracio' d'un Protocol d'actuacio' que permeti donar cobertura als refugiats pel que fa a l'allotjament, manutencio', educacio' i sanitat, entre altres. La secreta'ria d'Estat tambe' ha exposat que els contactes mantinguts amb la societat civil andorrana han evidenciat la seva ma'xima predisposicio' per a l'acollida de refugiats.

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha recordat el compromís adquirit pel Govern per l'acollida de refugiats i ha recordat que “de seguit que hi va haver la proposta europea, ens vam posar en contacte amb l'ACNUR i les delegacions de Roma i Ginebra, vam parlar amb Espanya i França, perquè la capacitat nostra de fer el perfilatge per les estructures d'acollida eren molt limitades”. Saboya ha precisat que el fet que “tinguem un flux d'arribada de refugiats a països del nostre entorn ens ha de facilitar fer realitat aquest compromís” encara que no ha precisat quan.