domingo, 27 septiembre 2020 18:11

Les importacions creixen un 5,6% i les exportacions un 18,6% el mes d'abril

El mes d'abril s'han registrat unes importacions que arriben a un valor de 89,37 milions d’euros, el que suposa una variació percentual positiva del 5,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa a les exportacions, s'eleven a 7,04 milions d'euros, el que suposa un increment del 18,6% respecte del mateix mes de l'any anterior.

Així, i pel que fa al capítol de les importacions, destaquen els grups de diversos, amb un 17,8%, seguit de farmàcia-perfumeria i electrònica, amb un 16,4% i un 15,8% respectivament. Sense el capítol energia, la variació percentual és d’un 8,8%. Per contra, tenen una variació percentual negativa rellevant energia (-20,8%), i alimentació (-5,1%), segons les dades fetes publiques aquest dijous pel Departament d'Estadística del Govern.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han estat per un valor de 1.182,50 milions d’euros, el que suposa una variació percentual positiva del 0,7%, respecte al període anterior, quan les importacions en valor van ser de 1.173,99 milions d’euros. Sense el capítol energia, les importacions augmenten un 3,6% en comparació al període anterior. Al llarg dels darrers dotze mesos, la majoria de partides presenten valors percentuals positius, destacant farmàcia-perfumeria (9,5%), transport (8,8%) i construcció (6,7%). Les partides amb valors negatius serien energia (-24,7%), joieria (-10,0%) i vestit i calçat (-3,1%).

A més, des del gener i fins a l'abril d'aquest any, el total d’importacions es de 374,95 milions d’euros, amb una variació percentual positiva del 3,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaca amb valors positius joieria (54,7%) i diversos (13,4%). En canvi, les úniques partides negatives són energia  (-33,2%) i vestit i calçat (-0,3%).

Pugen les exportacions
Quant a les exportacions, les partides que destaquen, al llarg del mes d'abril, amb variació percentual positiva, són alimentació, amb un 127,0%, electrònica, amb un 50,7%, i begudes i tabac, amb un 50,5%. Tenen una variació percentual negativa destacada construcció, amb un -29,4%, farmàcia-perfumeria, amb un -15,5% i vestit i calçat, amb un -9,3%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions han estat d’un valor de 84,39 milions d’euros, el que suposa una variació percentual positiva de l'11,7% respecte a l’acumulat del període anterior en què, les exportacions en valor, van ser de 75,58 milions d’euros. Destaquen, amb un valor percentual positiu, les partides de begudes i tabac, amb un 41,1%, joieria, amb un 31,5% i farmàcia-perfumeria, amb un 28,3%. D’altra banda, tenen valors percentuals negatius combustibles, amb un -56,7%, alimentació, amb un -10,4%, i diversos, amb un -9,5%.

Del gener a l’abril, el total d’exportacions es de 28,89 milions d’euros, amb una variació percentual positiva del 15,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaca amb valor positiu transport  (43,7%) i industrial (35,7%). En canvi, les partides negatives més destacades són: combustibles (-59,6%) i diversos (-34,0%).

Baixa la importació de carburants

D'altra banda, Estadística també ha fet públic aquest dijous les dades corresponents a la importació de carburants durant el mes d’abril, que han estat per un valor de 13,27 milions de litres, això vol dir que hi ha una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l’any anterior del 4,4%. Només la partida de fuel domèstic presenta una variació positiva, amb un 9,2%. En canvi, gasoil de locomoció, baixa un 9,0%, i gasolina sense plom, un 8,3%.

Al llarg del primer quadrimestre del 2016, la importació dels carburants és de 64,38 milions de litres, amb una variació percentual negativa de l'1,0%, en contraposició al primer quadrimestre de l’any 2015.

Pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 174,86 milions de litres, el que suposa una variació negativa del 0,4% respecte als 175,54 milions de litres importats durant el període anterior.