jueves, 24 septiembre 2020 8:28

El Premi Carlemany 2016 es lliurarà al maig del 2017 coincidint amb la presentació del llibre

L’A'rea de Lectura Pu'blica i Biblioteques del Govern ha fet pu'bliques les bases del Premi Carlemany per al foment de la lectura 2016. Aquest any s’ha modificat el calendari d’aquest premi, aixi' al mes de novembre es fara' pu'blica l’obra guardonada i el lliurament del premi coincidira' amb la presentacio' del llibre durant el mes de maig del 2017.

La dotacio' del premi e's de 10.000 euros aportats pel Govern d’Andorra, Grup 62 i Fundacio' Enciclope'dia Catalana, i es preveu la publicacio' de l’obra guanyadora per part de Columna Edicions.

Els treballs aspirants, d’una extensio' mi'nima de 120 fulls DIN A-4, per una sola cara i enquadernats, s’han de presentar abans del 20 de juny del 2016 a Columna Edicions o per correu electro'nic en un arxiu word o pdf ([email protected]).