Compartir

El cap de Govern, Toni Martí, s'ha referit durant el Discurs d'Orientació Política a les reformes que caldrà fer en matèria sanitària en els pròxims anys. D'aquesta manera, ha posat sobre la taula que una de les qüestions que caldrà abordar és l'atorgament de la cobertura sanitària del 100%. Ha posat en relleu que “caldrà “dur a terme una revisió dels criteris per atorgar el 100% de la cobertura sanitària per manca de recursos econòmics” i ho ha emmarcat en la necessitat de garantir que tant “els usuaris” com els “prestadors de serveis fan un bon ús del sistema de salut i que no es consumeixen més recursos dels necessaris”. En aquesta tasca de revisió, ha afegit, “serà precisa la col·laboració del departament d'Afers Socials del Govern”.

Durant la part del discurs dedicada a la sanitat, Martí ha manifestat, de nou, l'oferiment d'un pacte d'Estat. Així, ha afegit que en els propers mesos el ministre de Salut “convocarà els representants dels grups parlamentaris a diverses reunions per explorar la possibilitat” d'assolir aquest acord. I ha afegit que aquest pacte d'Estat ha de tenir com a premisses “la qualitat i la sostenibilitat del sistema però que ens obligui a tots a tenir una actitud responsable”, que implica, ha destacat, no només la qualitat sinó “tenir un sistema de salut que puguem pagar”.

Quant a la CASS, Martí ha destacat que en el futur caldrà plantejar-se “un augment de la cotització per malaltia” ja que ha recordat que des del 1968 s'ha mantingut fixa en el 10% i ha remarcat, però, que aquest esforç als ciutadans no es “demanarà” fins que des del sector públic no s'hagi fet per “racionalitzar, per controlar i per garantir la qualitat”. Quant al recent increment de la cotització ha manifestat que “entén” que es digui que potser abans s'haurien d'haver aplicat millores en la gestió però ha destacat que en la branca de jubilació, que és on s'ha apujat, el problema “no és de gestió” sinó “un model pensat per a una societat i una esperança de vida de fa 50 anys”.

També ha manifestat que ha començat la missió d'assistència administrativa amb la seguretat social francesa per millorar “els sistemes d'inspecció de la CASS” i ha insistit en què ha de ser “més efectiva i d'una millor atenció als usuaris”.

Quanta a la reforma del sistema sanitari, ha defensat les accions que s'han dut a terme ja i que s'han de començar a plasmar, ha afegit, aquest mateix any. Així, Martí ha destacat que es començaran a definir criteris i requisits per signar un conveni per poder fer activitat sanitària pública. L'objectiu, ha destacat, és que els professionals “que presten els seus serveis al sistema públic reuneixen uns criteris de qualitat i s'adeqüen al catàleg de serveis que el sistema públic ha de cobrir i ha de prestar a Andorra”. Aquest nou model de contractació dels professionals de la salut amb el sistema sanitari es començarà a implementar ja aquest any de manera paral·lela a la cartera de serveis. Martí ha concretat que aquestes dues eines serviran per “controlar els abusos i les males pràctiques” i hauran de definir “clarament ” què està inclòs i què no ho està en el sistema de salut pública. D'aquesta manera ha remarcat que “no estem parlant de retallades; d'estalvis, sí; de reduir costos innecessaris”.

Aquest any també, tal com ha manifestat Martí, s'implantarà la història clínica compartida que ha de donar pas al metge referent. De fet, la Llei de drets i deures dels pacients “arribarà al Consell en aquest període de sessions” i serà la que donarà pas a aquesta història compartida.

També ha destacat, en tot aquest procés de reforma, el lideratge del Ministeri de Salut, ja que, per exemple, els professionals hauran de ser acreditat prèviament pel Govern abans de signar el conveni amb la CASS.

Llei de servei socials
En relació a la reforma sanitària, el cap de Govern també s'ha referit a la implantació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris que s'està implementant, ha recordat, per via reglamentària. Ha reivindicat el que ha suposat aquest text i, així, que les pensions de solidaritat es vinculin “al salari mínim i hagin passat de 925 euros mensuals l'any a 976”, aquesta i d'altres qüestions l'han portat a demanar “on són les retallades?”. En matèria social, també ha afegit que el Govern enviarà al Consell un projecte de llei per adaptar la normativa del país al Conveni de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.