sábado, 19 septiembre 2020 12:18

El nou Servei de Permanències Mèdiques dobla el nombre de casos atesos en dos mesos

Entre les modificacions realitzades al SPM hi ha el canvi d’ubicació de la consulta mèdica del SPM, que es va traslladar a la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell, i la implementació d’un protocol de coordinació i derivació de casos entre el Servei d’Urgències i el SPM. D'altra banda, el  Govern informa que els dos primers mesos d’aplicació dels canvis han servit també per constatar algunes incidències menors que s’han anat resolent a mesura que han aparegut o que es troben en vies de solució. No obstant això, totes les parts coincideixen a fer una valoració molt positiva dels canvis introduïts, perquè consideren que s’està demostrant que permeten atendre millor els ciutadans, afavorint també un millor ús dels recursos disponibles.

El SPM és un servei públic que té com a objectiu assegurar la continuïtat assistencial de l’atenció primària que s’articula per mitjà d’un torn de guàrdia que duen a terme els metges de capçalera i que funciona tots els dissabtes, diumenges i dies festius de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 20 hores. Per accedir al SPM es pot fer dirigint-se directament a la consulta de la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell, trucant al 116 o bé per mitjà d’una derivació des d’altres serveis assistencials (servei d’urgències, centres d’atenció primària, etc.).