domingo, 27 septiembre 2020 19:32

L'IPC avançat de l'abril se situa al -0,7%

D'altra banda, la variació anual de l'IPC avançat a Espanya és del -1,1%, de manera que disminueix tres dècimes respecte la variació anual del mes de març. Pel que fa a França, la variació anual de l'IPC avançat és del -0,2%, és a dir, disminueix una dècima respecte el mes de març.