miércoles, 23 septiembre 2020 3:39

AV.- 140 treballadors passaran a Vall Banc i una vintena es quedaran a BPA