Compartir

L'anterior modificació de la Llei qualificada de la justícia i de la Llei transitòria de procediments judicials, que es va fer el 2014, incorporava el judici de revisió com a conseqüència de les decisions definitives del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Ara, seguint les recomanacions del Servei d'Execució de Sentències d'aquest tribunal el Consell de Ministres ha aprovat una nova modificació que ha de servir perquè aquesta revisió es pugui fer en sentències anteriors a l'entrada en vigor de la modificació del 2014.

D'aquesta manera, i tal com ha explicat el ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, ara aquesta revisió podrà ser aplicada, també, en aquells casos que es trobin en tràmit d'execució i que estiguin “sota la supervisió o el seguiment del Comitè de Ministres”. Això ha de suposar, entre altres, que aquesta revisió es pugui aplicar al cas Saur-Vallnet.

A més a més, i per “perfeccionar” aquest judici de revisió també s'ha acordat que el Govern pugui ser part legitimada per promoure'l “quan hagi estat part del procés i concorrin motius d'interès general”.

15.000 euros per a l'Equador

D'altra banda, des del Govern s'ha reiterat el condol al poble de l'Equador pels terratrèmols que han patit aquests dies i s'ha aprovat un donació de 15.000 euros per a l'ajuda als damnificats.