Compartir

La Fira es realitzarà conjuntament amb la subhasta de vedells que provenen del Centre de Selecció Genètica de Villeneuve de Paréage, que aquest any posarà a la venda quatre vedells. Aquest és el novè any en què s’ha fet aquesta selecció i representa la continuació del treball dut a terme per aconseguir una raça autòctona.

Els vedells han estat seleccionats d’acord amb el programa de selecció genètica de l’espècie bovina de la raça bruna d’Andorra. Des del 23 de novembre del 2015, set vedells de diferents ramaders del país han estat al Centre Gascon de Villeneuve de Paréage, en virtut del conveni de col·laboració entre aquesta entitat i el Departament d’Agricultura. En aquest centre han estat sotmesos a un estudi morfològic i a un seguiment de les seves capacitats de desenvolupament muscular, esquelètic i de les aptituds funcionals d’acord amb el Reglament que fixa l’estàndard, la qualificació i la inscripció d’animals bovins al Llibre genealògic de la raça bruna d’Andorra.

L’estudi ha conclòs que quatre animals, d’acord amb els barems establerts, han estat qualificats com a 'reconeguts' o 'confirmats' al Llibre genealògic de la raça i, per tant, capacitats com a braus sementals i recomanats per ser utilitzats com a reproductors preferents dins el programa de selecció genètica de la raça.