Compartir

La secretària d'Estat, segons informa el Govern en un comunicat, ha explicat en la seva intervenció quines són les prioritats del Govern d'Andorra en matèria d'infància i ha exposat les polítiques que el Departament d'Afers Socials impulsa centrades en el lema 'la vida lliure de violència per a tots els nens'. Fenoll ha presentat la línia estratègica basada en accions concretes com són la detecció precoç, el reforç dels serveis de mediació i l’assistència d’emergència, el desenvolupament de mecanismes d’interacció entre els departaments responsables, l’establiment de protocols d'atenció i orientació flexibles i d’atenció en casos d’abús i finalment l’establiment de canals de comunicació directes i accessibles.

La conferència d’alt nivell, en la qual han participat representants dels 47 països membres del Consell d'Europa, té com a objectiu oferir una plataforma d’intercanvi per tal d’aprofundir sobre les prioritats de la nova estratègia fixada pels Estats membres concretades en oferir igualtat d’oportunitats a tots els infants, garantir la seva participació en tots els àmbits que els concerneixi, eliminar qualsevol tipus de violència, assegurar una justícia adaptada a la infància i dotar als infants d'accessibilitat a l'entorn digital.